Tack för att du besöker vår webbplats. Dessa användarvillkor (“Villkor”) reglerar användningen av vår webbplats och dess innehåll. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa Villkor och all tillämplig lagstiftning. Om du inte godkänner dessa Villkor, ber vi dig att lämna vår webbplats omedelbart.

  1. Användning av webbplatsen Allt innehåll på vår webbplats är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får använda innehållet för personligt och icke-kommersiellt bruk, men du får inte kopiera, distribuera eller använda innehållet på annat sätt utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
  2. Ansvarsfriskrivning Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på vår webbplats, men vi garanterar inte att all information är korrekt eller komplett. Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på vår webbplats.
  3. Länkar till andra webbplatser Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och friskriver oss från allt ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå från din användning av sådana webbplatser.
  4. Användarbidrag Vi kan tillåta användare att skicka in kommentarer, recensioner eller annat innehåll till vår webbplats. Genom att skicka in sådant innehåll ger du oss rätten att använda det på vår webbplats och i vår marknadsföring, utan att du är berättigad till någon ersättning eller ersättning.
  5. Ändringar av Villkoren Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera en uppdaterad version av Villkoren på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter det att ändringar har gjorts godkänner du de uppdaterade Villkoren.
  6. Ansvarsbegränsning Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella direkta, indirekta, följd-, eller annan skada som kan uppstå från din användning av vår webbplats eller från eventuella fel eller brister i dess innehåll.
  7. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning Dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor eller din användning av vår webbplats ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, ska den lösas av en svensk domstol med behörighet att ta upp sådana tvister. Genom att använda vår webbplats godkänner du att eventuella tvister mellan dig och oss ska lösas på detta sätt.
  8. Avtalshelhet Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser mellan oss angående din användning av vår webbplats.
  9. Kontaktuppgifter Om du har frågor eller kommentarer om dessa Villkor eller vår webbplats, vänligen kontakta oss via e-post på hej@skonhetsideal.com.

Tack för att du läst igenom våra användarvillkor. Vi hoppas att du har en trevlig upplevelse på vår webbplats.